Pierre Bourdieu, Photography: A Middle-Brow Art

photography_middle_brow_art_pierre_bourdieuPierre Bourdieu, Photography: A Middle-Brow Art, Cambridge: Polity Press, 1990

Knjiga Photography: A Middle-Brow Art, v originalu izdana že leta 1965, je delo francoskega sociologa Pierra Bourdieuja s sodelavci. Nudi nam vpogled v čas, ko je fotografija kot dokaj nova oblika družbene in kulturne prakse zavzemala zelo nejasno pozicijo tako v umetnosti, kot v družbi sami.

Fotografiranje se morda na prvi pogled zdi spontana praksa, namenjena zabavi in beleženju dogodkov posameznikovega življenja, a Bourdieu v amaterski rabi fotografije prepozna strukturirano prakso. Ugotavlja, da fotografiranje ni odvisno od posameznika in njegovih želja, temveč od že uveljavljene, vnaprej definirane družbene prakse. Bourdieujev pogled na fotografijo je močno zaznamovan z njegovo teorijo habitusa; razredno determiniranega sistema vrednot in praks, ki vplivajo na vsak spekter posameznikovega življenja, tudi na kulturne prakse.[1] Tako ugotavlja, da je tudi način posameznikove rabe fotografije pogojen z ozadjem njegovega razreda.

Drugi del knjige, v katerem združijo moči Luc Boltanski, Robert Castel, Jean-Claude Chamboredon in Dominique Schnapper, se fokusira na fotografijo kot objekt estetske vrednosti. Avtorji izpostavijo pogoje, v katerih se fotografija skuša osvoboditi svoje primarne družbene funkcije in se uveljaviti v svetu umetnosti. Raba fotografije v umetniške namene se pojavi v srednjih razredih, saj za najvišje razrede, zasidrane v svetu visoke umetnosti, ostaja nezanimiva. To je tudi glavni razlog, da avtorji zaključijo z ugotovitvijo, da fotografija pripada sferi polovične, pollegitimne umetnosti, inferiorna slikarstvu, operi in drugim oblikam visoke kulture.

Knjiga Pierra Bourdieuja s sodelavci je odličen uvodnik v študije družbene pozicije fotografije in kot taka namenjena predvsem tistim, ki se želijo seznaniti s funkcijami, ki jih fotografija opravlja v amaterski rabi, ne pa toliko v umetniški sferi. Knjiga je teoretsko delo in zahteva nekaj predznanja: glede na to, da je delo zastavljeno na Bourdieujevi teoriji habitusa, je dobro, da je bralec z njo predhodno seznanjen. Dejstvo, da je bila napisana že leta 1965, pomeni, da jo je nujno brati s časovno distanco, a vendarle: bralec kaj hitro ugotovi, da so določene stvari od časa neodvisne.

Avtor: Tanja Pirnat


[1] Več o tem v Bourdieu, Družbena kritika razsojanja o okusu v Mediji in občinstva, ur. Breda Luthar in Dejan Jontes, Ljubljana 2012, 205−264.

Advertisements