David Bate: Fotografija

David Bate, Fotografija: Ključni koncepti, Ljubljana, ZSKZ, 2012.

Na temo fotografije je bilo napisanih že nešteto knjig, česar se zaveda tudi David Bate. Bralcem je s knjigo predvsem želel ponudil uvod v družbene rabe fotografije. Knjiga res da ne nudi nekega poglobljenega razumevanja o fotografiji, vendar pa se dotika skoraj vseh področij, s katerimi se ukvarja (dokumentarizem, krajina, oglaševanje …).

Knjiga se osredotoča predvsem na rabe fotografije v javni sferi, tako da je zasebna praksa deloma zapostavljena, čeprav se jo trudi vplesti, predvsem v poglavju o portretih. Vendar je tudi tu bolj poudarek na načinu gledanja fotografij kot podajanju razlogov, zakaj ima tako pomembno vlogo v zasebnem življenju. V knjigi se pogostokrat opre na razmišljanja Rolanda Barthesa in jih vpleta v različne spektre rab in praks, ki so predvsem pomembna za načine gledanja fotografije in njihovo razumevanje. Knjigo zaključi z aktualizacijo problema fotografije v času globalizacije in digitalizacije, kjer s primeri odlično oriše določene novodobne pojave.

Tisti, ki se s fotografijo ukvarjajo že nekaj časa, morda na prvi pogled ne bodo veliko odnesli. Novincem v teoriji fotografije pa bo knjiga doprinesla marsikaj, saj je Bate odlično uravnotežil rabe fotografije in teoretske koncepte, čeprav na trenutke malo preveč zaplava v razlago teoretskih pojmov in se spozabi, da bi pravzaprav moral govoriti o fotografiji znotraj teh teorij. Vendar ni s tem nič narobe, saj tako nepoznavalce družboslovja in humanizma vpelje v neznani svet strukturalizma, psihoanalize, postmodernizma ipd. Marsikdo pa si lahko z njo pomaga tudi pri iskanju novih navdihov ali nadaljnje sorodne literature.

Delo se na prvi pogled zdi kot učbenik, saj so poglavja strogo deljena na manjše sekcije, kjer obravnava določene rabe fotografije, ob koncu večjih sklopov pa ponudi bralcem povzetek poglavja v alinejah. Tudi ob koncu knjige ohrani navidezne elemente učbenika, saj navede širok spekter vprašanj primernih za eseje in razprave.

Knjiga je zastavljena zelo široko in se loti problema teorije fotografije na interdisciplinaren način, kar omogoča bralcem, da uvidijo druge vidike, ki se jih sami morda ne bi nikoli spomnili.

Avtor: Sara Erjavec Tekavec

Advertisements