Damir Globočnik: Janez Puhar

22168_17664Damir Globočnik, Janez Puhar. Prvi slovenski fotograf in fotografski izumitelj (1814−1864), Celje: Mohorjeva založba, 2014.

Letos minevata dve stoletji, odkar se je v Kranju rodil Janez Puhar (1814–1864), prvi in tehnološko najbolj inovativen slovenski fotograf. Ob okrogli obletnici je nastala monografija, ki Puharja prikazuje kot vsestransko nadarjenega človeka – fotografa izumitelja, pisca pesmi, glasbenika in naravoslovca.

V knjigi se lahko seznanimo s potekom Puharjevega življenja in raziskovanja na področju fotografije, predvsem tehnike dagerotipije. Zanimalo ga je, kako bi lahko s pomočjo fotografskih postopkov razmnoževal risbe in grafike, prav tako pa tudi, kako bi lahko pocenil postopek izdelave dagerotipij, za izdelavo katerih so bile potrebne drage posrebrene plošče iz bakra.

Puhar je odkril cenejši in lažji način fotografiranja s pomočjo steklenih plošč, prekritih z žveplenimi parami. Za rojstni dan izuma imenovanega hylatopija/svetlopis velja 19. april 1842, kar je le tri leta za uradnim rojstvom fotografije, Puhar pa je bil takrat star le 27 let.

Zapisano je, da je bil Puhar med prvimi, ki mu je fotografsko podobo uspelo fiksirati na stekleni plošči, pri čemer je z izvirno aplikacijo kemičnih elementov bistveno skrajšal čas ekspozicije, na do tedaj izjemnih 15 sekund, kar je bilo pomembno predvsem pri ustvarjanju portretov. Krajši ekspozicijski čas je od portretiranca zahteval veliko manj potrpljenja pri nepremičnem poziranju kot pri drugih pionirskih fotografskih tehnikah z ekspozicijskimi časi, ki so jih merili v minutah.

Puhar je veliko fotografiral, a je njegova fotografska zapuščina večinoma izgubljena. Ohranjenih oziroma znanih je samo šest fotografij, ki jih je izdelal po lastnem kemičnem postopku (puharotipije ali poznejše izboljšave v tej tehniki), monografija pa je opremljena s precej slikovnega gradiva, kjer si jih lahko tudi ogledamo.

Zanimivo je, da je Puharjev fotografski postopek ostal zgolj njegov – Globočnik zapiše, da ga kljub nekaterim poskusom do danes v celoti ni uspelo ponoviti prav nikomur.

Avtor: Veronika Povž

Advertisements